ලොව ප්‍රමුකතම සමාජජාලාව ලෙසට Facebook පවසන්නේ තමන් තම අඩවිය මත භාවිතාවන වීඩියෝවන් සදහා වෙනම අවකාශයක් ලෙසට නැතිනම් නව ප්ලැට්ෆෝමයක් ලෙසට Watch අංගය mobile, desktop හා laptop මෙන්ම TV apps ආදී වූ සියලු අවකාශයන් වෙතට ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන බවයි. වැඩි දුරටත් පැහැදිලි කරන්නේ Watchlist වල follow තේරීමත් සමග කිසිදු වීඩියෝවක් මග නොහැරෙන පරිදි භාවිතාකරන්නා වෙතට ලබා ගන්නට හැකිවනු ඇති බවයි. එසේම personalized හැකියාව සමග “Most Talked About,” , “What’s Making People Laugh,” , “Haha” reaction, “What Friends Are Watching,” වැනි අවස්ථ රාශියක් මෙම නව අංගය සමග සමන්විත වන බවය. මෙසේම ඔවුන් පවසන්නේ fans හා community වෙතට අයෙකුට දෛනිකව වීඩියෝවන් ගෙනෙන්නට, Live shows ගෙනෙන්නට පමනක් නොව ඒවා සංකරනයට පවා අවස්ථාවක් මෙම නවාංගය ඔස්සේ පැමිනෙන බවයි. රූපවාහිනී වැනි සම්මත භාවිතාවත්, Youtube වැනි ප්‍රචලිත භාවිතාවන් වලටද වෙනස් වන නව භාවිතාවක් ගෙනෙන මෙම හන්දුන්වා දීම මුලින්ම US වල ‍තෝරාගත් කන්ඩයම් අතරට මුලින්ම ගෙනෙන්නටත් පසුව ක්‍රමයෙන් ලොවපුරා භාවිතාකරන්නන් වෙතට විවෘතකරන්නටත් බලපොරොත්තුවන බවට පැහැදිලි කෙරෙනවා.